Infra
en GWW

De Oskam Groep is verdeeld in twee takken die nauw samenwerken: Sloop en Infra. Dankzij deze samenwerking zijn wij als infrastructuur aannemer volledig full-service. We nemen u op de bouwplaats alles uit handen. Onze vakmensen sluiten naadloos aan bij uw project, vanaf de asbestsanering tot aan het bouwrijp maken van een stuk grond. Bij de overgang tussen verschillende fases een enorm voordeel: het scheelt u immers overdracht. Geef aan wat u nodig heeft en we passen ons daarop aan. Bij onze infrastructurele werkzaamheden staan (kosten)efficiënt werken én duurzaamheid voorop.

Oskam - Rupskraan Infra icon zw

Infra

Infra aannemer van complete onder- en bovengrondse projecten.

Oskam - Buldozer Infra icon zw

GWW

Bouw- en woonrijp opleveren van bouwgrond is ons dagelijks werk.

Oskam - Circulair slopen icon

Bodemsanering

Verwijderen van milieuverontreiniging uit de bodem en het grondwater.

Oskam - Circulair slopen icon

Circulaire Infra

Hergebruik van infra materialen zoals verlichting en bestrating.

Oskam - Circulair slopen icon

Asbestsanering

Asbest verwijderen uit de grond als onderdeel van de bodemsanering.

Oskam - Buldozer Infra icon gl

GWW

Ook als GWW aannemer kunnen we voor u aan de slag. Zo is het bouwrijp maken van een projectterrein een van onze expertises. Denk hierbij aan terreinrioleringen aanleggen, maar ook het uitgraven van funderingen. Tijdens de bouw voeren we ook ondersteunende werkzaamheden uit binnen de civiele techniek. Voorbeelden van mogelijkheden zijn kadeverbredingen, damwanden, watergangen of keerwanden.

Oskam - GWW aannemer met rioolwerk
Oskam - Infra pictogram

Circulaire Infra

Oskam - Oogsten van profielen voor hergebruik

We zoeken altijd naar manieren om een project zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Zo proberen wij ook infrastructuurelementen te hergebruiken. We zijn mede-initiatiefnemer van insert.nl, een online marktplaats voor bouwmaterialen en grondstoffen dat hergebruik en circulariteit stimuleert. Met behulp van het platform zorgen dat we zoveel mogelijk zaken als verlichting en straatmeubilair hergebruiken bij het woonrijp maken. Ook verplanten we bomen en gebruiken we bestratingsmaterialen opnieuw.

Kritisch kijken en slim werken

Waar wij ons in onderscheiden: wij nemen niet zomaar een-op-een uw infra-opdracht over. Eerst gaat onze kritische blik daar nog overheen: moet dit wel zo? Kan het misschien ook anders, slimmer? We kijken hierbij ook naar kostenefficiëntie. Zo graven we minder diep bij saneringen; we halen de vervuiling alleen weg op de plaatsen waar dit echt nodig is.

Oskam - Bodemsanering met rupskraan

Oskam Groep als partner

De Oskam Groep is met trots duurzaam veelzijdig, met ervaren, ruim opgeleide collega’s. Met onze unieke Total Project Service aanpak verzorgen we alles van asbestsanering tot het bouwrijp maken van een terrein tot civieltechnische zaken. Binnen een project schuiven we graag vroeg aan om mee te denken. Denk aan de planning, budgetten, en een zo duurzaam mogelijke aanpak. Zo kunt u de Oskam Groep inzetten als volwaardig partner.

Oskam - Samenwerken voor een totaaloplossing in sloop en infra

Binnen 1 werkdag ons advies!