Asbest
verwijderen

Asbestverwijdering en verwijdering van giftige stoffen moet boven alles veilig gebeuren, zonder gezondheidsrisico’s voor u en uw omgeving. Als pionier in asbestverwijdering voert Oskam al sinds 1988 asbestverwijdering en -sanering uit, volgens strenge wet- en regelgeving. We weten daarom als geen ander welke risico’s dit met zich meebrengt en welke complicaties hierbij kunnen komen kijken. We zijn thuis in complexe projecten voor asbestverwijdering waarbij onze expertise maximaal kan worden ingezet. Dit zijn onze diensten op het gebied van asbestverwijdering en de verwijdering van giftige stoffen.

Oskam - Circulair slopen icon

Asbestsanering

Veilig en verantwoord asbest verwijderen uit gebouwen voordat we slopen.

Chroom-6

Chroom-6 toepassingen schoonmaken en vrijkomende stoffen afvoeren.

Oskam - Sloop pictogram

Asbestsanering

Als specialist in het verwijderen van asbesthoudende materialen halen wij onder andere spuitasbest, stortstroken, zwerfasbest en bodemverontreiniging met asbest weg. Vanzelfsprekend conform de strenge wet- en regelgeving die hierbij hoort. Zijn er tijdens de werkzaamheden afwijkingen, dan communiceren we dit direct. Hierbij is denken vanuit de beste en meest efficiënte oplossing onze tweede natuur.

Oskam - Asbestsanering van dakluiken
Oskam - Asbestsanering pictogram

Is Chroom-6 het nieuwe asbest?

Oskam - Saneren van Chroom-6 bij Fort Gagel

Oskam is daarnaast toonaangevend in het verwijderen van chroom-6. Chroom-6-houdende verf is in het verleden veel gebruikt in grote constructies zoals gebouwen en bruggen en in vervoersmiddelen, zoals vliegtuigen, treinen en schepen. Pas recent is duidelijk geworden dat chroom-6 kankerverwekkend is wanneer dit vrijkomt. Om de kans op gezondheidsproblemen bij bewerking van deze bouwwerken te verlagen, moeten we dit dus verwijderen.

De voordelen van asbestverwijdering door Oskam

We combineren al onze kennis en ervaring op het gebied van sloop en infra om een compleet project te kunnen maken. Waar nodig maken we het verschil met een bodemsanering of het verwijderen van asbest. We voeren de werkzaamheden zelfstandig uit na zorgvuldige planning en overleg met onze opdrachtgever. Het saneren van asbest is vaak één van de eerste zaken die we projectmatig aanpakken.

Oskam - Bouwplan icon groen

Pionier

Wij verwijderen al sinds 1988 asbest volgens strenge wet- en regelgeving.

Oskam - Wekelijks overleg icon groen

Advies

Wij nemen het voortouw in de communicatie en adviseren u actief.

Oskam - Man met veiligheidshelm icon groen

Asbestinventarisatie

Asbestverwijdering door Oskam is altijd inclusief asbestinventarisatie.

Oskam - Man met veiligheidshelm icon groen

Gecertificeerd personeel

Al ons personeel is opgeleid om op de meest veilige manier asbest te verwijderen en beschikken over de juiste certificaten.

Binnen 1 werkdag ons advies!