Een huis slopen. Het lijkt heel makkelijk en veel mensen denken dat ze dit zelf kunnen doen. Toch komt er meer bij kijken dan je denkt. Heb je wel eens nagedacht over wat er allemaal moet gebeuren met de nutsvoorzieningen? Moet er een sloopmelding gedaan worden en wat is dat dan eigenlijk? Het slopen van een woning is meer dan alleen een paar muren en een dak afbreken. Dit weten wij bij Oskam maar al te goed en daarom leggen we je hieronder graag uit wat er allemaal bij komt kijken!

 

DE VOORBEREIDING

Voordat er überhaupt gestart wordt met het slopen van een woning zijn er verschillende zaken die geregeld moeten worden. Allereerst is dit de sloopmelding. Wanneer een bouwwerk in zijn geheel of gedeeltelijk gesloopt wordt dan moet er een sloopmelding worden gedaan bij de gemeente. Ook bij het verwijderen van asbest is deze melding van toepassing.

In bepaalde omstandigheden dient er, naast de sloopmelding, ook een asbestinventarisatie gedaan te worden. Deze inventarisatie is, voor alle bouwwerken vóór 1 januari 1994, verplicht voorafgaand aan de sloop. Uiteraard is deze inventarisatie ook verplicht wanneer er asbest in het pand bevindt.

Daarnaast is het verstandig om een opname van de omgeving te laten doen bij het slopen van een woning. Dit houdt in dat de huidige staat van de bouwwerken om het te slopen huis heen in kaart worden gebracht. Dit wordt ook wel een nulmeting genoemd. Op deze manier is de kans op ongewenste claims van de buurman aanzienlijk kleiner.

Nadat de bovengenoemde meldingen en inventarisaties gedaan zijn moeten ook de nutsvoorzieningen worden afgekoppeld. Tijdens de sloop van de woning moeten deze voorzieningen afgesloten zijn om gevaarlijke situaties te voorkomen. De doorlooptijden van de aanvragen verschillen nogal, dus zorg ervoor dat je dit goed checkt en het op tijd indient.

Bij de sloop – maar ook bij de bouw – van een huis zijn er natuurlijk wel elektrische aansluitingen nodig. Het is dus belangrijk dat je wel een tijdelijke bouwaansluiting regelt. Deze kan worden aangevraagd bij de netbeheerder.

Circulair

Bij de sloop van uw woning wordt uw huis afgebroken. Heeft u wel eens aan hergebruik van deze materialen gedacht? Hergebruik van materialen is een steeds belangrijker wordend aspect. Een woning zit dan ook vol met materialen die eenvoudig hergebruikt kunnen worden. Denk hier goed over na en besteed hier voldoende tijd aan, zodat u alles goed in kaart hebt voordat de sloop begint. Dit zal u meer opleveren, zowel financieel als maatschappelijk!

de Sloop

Wanneer alles is geregeld en u overal over na heeft gedacht dan is het zover, de sloop. Wanneer u de sloop door Oskam laat uitvoeren dan kunt u het volgende verwachten.

Wij komen met ons materieel naar de woning toe en zorgen er allereerst voor dat het straatwerk en openbaarterrein wat gebruikt gaat worden voorzien worden van rijplaten. Hiermee zorgen we ervoor dat we het straatwerk beschermen tegen het zware gewicht van de machines die hier overheen rijden.

Naast het materiaal is er ook een plek nodig voor de containers waar het vrijgekomen materiaal in wordt afgevoerd. Deze containers worden vaak op een strategische plek neergezet zodat deze goed bereikbaar zijn voor de chauffeurs en de slopers.

Dan is het tijd om écht van start te gaan met de sloop. Wanneer de sloop is begonnen, dan gaat dit eigenlijk vrij snel. Zo wordt eerst de bovenbouw (alles wat zich boven de fundering bevindt) verwijderd, gesorteerd en afgevoerd. Vervolgens doen we hetzelfde met de onderbouw en de fundering van het pand. Als laatste worden, indien van toepassing, de heipalen ingemeten en afgeknipt. Dit gebeurt vandaag de dag nog nauwelijks in verband met het waarborgen van de bodemsterkte.

Ten slotte wordt het terrein geëgaliseerd ten behoeve van het maken van de sonderingen. Het uitvoeren van een sondering is het bepalen van het draagvermogen van de grond. Voordat er een nieuw object gebouwd wordt is het namelijk belangrijk om te weten wat het draagvermogen van de grond is.

Heeft u Sloopplannen? We helpen u graag verder

Wilt u weten wat we met uw gegevens uit dit formulier doen? Lees dan onze privacyverklaring.