Duurzaamheid

Als Sloop & Infra bedrijf zijn we voortdurend bezig met de natuur. Hierbij vinden we het met klem belangrijk om hier op de meest duurzame en milieuvriendelijke manier mee om te gaan. 

Met moderne machines en applicaties beperken we onze CO2-voetafdruk en werken we aan een schonere toekomst. Zo hebben we bijvoorbeeld een niveau 3 certificering voor de CO2 prestatieladder.

Oskam Groep - CO2 voetafdruk
Oskam Groep - BREEAM logo

Vooruitstrevend

Op het gebied van duurzaamheid én op het gebied van vakmanschap houden we scherp de ontwikkelingen in de gaten. Hierbij volgen we de ontwikkelingen niet alleen, we staan ook aan de voet ervan.

Zo zijn we een van de bedrijven die een gecertificeerde werkmethodiek voor asbestsanering en -verwijdering in Nederland vorm- en inhoud heeft gegeven. Daarnaast hebben wij als allereerste Nederlandse bedrijf een keurmerk van het circulaire duurzaamheid keurmerk BREEAM in ontvangst mogen nemen voor een project in 2016.