Ontzorgen

De afgelopen decennia hebben wij in de praktijk ontdekt dat infrastructurele werkzaamheden vaak in combinatie met sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Wij hebben hierbij onze diensten uit weten te breiden tot zodanige omvang dat u bij elk project alleen nog een projectontwikkelaar en bouwbedrijf nodig heeft. Of het nu gaat om het bouwrijp maken van een stuk land, het aanleggen van rioleringen, straatwerk aanleggen of het ontgraven van een bouwput - wij ontzorgen de opdrachtgever volledig.

Expertise

Wij bieden op het gebied van Sloop & Infra de nodige expertise. Niet alleen op het gebied van materieel, maar ook in ons personeel. Al ons personeel is gekwalificeerd, ervaren, gecertificeerd en met ondersteuning van Oskam verder opgeleid. Bovendien werken wij altijd op duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze.