Rekeninghouden met asbest

Eindelijk is de kogel door de kerk en u heeft besloten uw huis of bedrijfspand te verbouwen of te slopen. Het gebouw is van voor 1994 dus moet u er rekening mee houden dat er asbesthoudende toepassingen aanwezig kunnen zijn. Welke stappen moet u nu precies ondernemen?

Asbestverwijdering heeft te maken met zeer strenge regelgeving en procedures. U kunt dus niet zomaar zelf actie ondernemen als het gaat om asbestverwijdering. Wij kunnen u volledig ontzorgen op het gebied van asbest, zodat u zich op andere zaken kunt focussen.
Om het voor u inzichtelijker te maken omschrijven we in het kort wat asbest is en hoe de procedures in grote lijnen zijn.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen zuren en hoge temperaturen. Bovendien was het goedkoop. 

In Nederland zijn veel toegepaste soorten:

  • wit asbest (Chrysotiel)
  • blauw asbest (Crocidoliet)
  • bruin asbest (Amosiet)

Asbest werd met of zonder een bindmiddel verwerkt tot een grote variatie aan producten. Dit deed men door het te combineren met een bindmiddel zoals cement, karton, lijm of gips. Soms zijn in één product twee of drie verschillende soorten asbest aanwezig. In de loop van de tijd vindt door diverse invloeden aantasting van het bindmiddel plaats. Soms vergaat het bindmiddel helemaal.

Vanaf 1 juli 1993 bestaat er een totaalverbod op beroepsmatig verkopen, importeren bewerken en verwerken van asbesthoudende producten

Wat is asbest?

Asbestinventarisatie

U moet altijd een officiële asbestinventarisatie laten uitvoeren door een SC-540 gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf als u de werkzaamheden niet zelf gaat uitvoeren. De enige uitzondering hierop is, als u toestemming heeft van uw Gemeente om het asbest zelf te mogen verwijderen.
Dit mag in een aantal specifieke gevallen.

Een inventarisatie van een bedrijf zonder dit certificaat is voor de verwijdering ongeschikt en niet toegestaan. 
U (of uw aannemer) bent vrij om elk bedrijf te kiezen zolang deze over een SC-540 certificaat beschikt. Uiteraard kunnen er (grote) prijsverschillen zijn tussen deze bedrijven. Het verwijderingsbedrijf heeft dit rapport nodig om de verwijdering uit te mogen voeren.

Verwijderingsbedrijven die aanbieden zonder inventarisatierapport te verwijderen, zijn strafbaar. Dit geldt dan ook voor u als opdrachtgever. 
Met het asbestinventarisatierapport kunt u of het asbestverwijderingsbedrijf de verplichte sloopmelding bij de betreffende Gemeente aanvragen.

Wij kunnen het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie en het aanvragen van een sloopmelding ook volledig voor u verzorgen.

Asbestverwijdering in woning

Asbestverwijdering

Wanneer u beschikt over een asbestinventarisatierapport, kunt u een asbestverwijderingsbedrijf opdracht geven (als de offerte akkoord is) om het asbest te laten verwijderen. Deze verwijderingsbedrijven horen te beschikken over een Procescertificaat Asbestverwijdering SC-530.

Maak afspraken over welk asbest er precies verwijderd wordt en hoe. Tijdens een inventarisatie zal er vaak op meerdere plekken asbest gevonden worden. U bent meestal niet verplicht om alle aangetroffen asbest te laten verwijderen. Dit is natuurlijk wel de meest voor de hand liggende optie.
'Men is namelijk toch bezig'. U kunt er voor kiezen om sommige toepassingen beheersbaar achter te laten blijven. Beheersbaar wil zeggen dat er geen asbestvezels (meer) vrij kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er sprake is van hechtgebonden asbest in goede staat en op een plek waar het niet makkelijk beschadigd kan worden. Uiteindelijk bent u als opdrachtgever eindverantwoordelijk voor de verwijderingswerkzaamheden.

Het saneren in een gebouw zal in de meeste gevallen uitgevoerd worden in containment. Dit is een van de omgeving afgesloten ruimte waarin het asbest verwijderd wordt. Tegen het containment wordt de benodigde apparatuur aangesloten zoals een onderdrukmachine en douchesluis. In het containment zullen de saneerders voorzien van de benodigde beschermingsmiddelen de werkzaamheden uitvoeren.

Bij een sanering in openlucht zal er een werkgebied gecreëerd worden. Deze wordt afgezet middels afzetlinten. Tegen dit werkgebied zal ook weer een douche geplaatst worden, zodat de saneerders het gebied weer veilig en schoon kunnen verlaten.

De eindcontrole

Na een sanering moet een eindcontrole worden uitgevoerd. Bij deze eindcontrole wordt er gecontroleerd of er asbestmateriaal is achtergebleven.

Na een binnensanering (bijvoorbeeld bij het saneren van standleidingen), moet een geaccrediteerd laboratorium de controle uitvoeren en luchtmetingen doen.
Bij een buitensanering wordt ook door een geaccrediteerd laboratorium een visuele inspectie uitgevoerd.
Bij een visuele inspectie vindt de controle 'op het oog' plaats en worden er bijvoorbeeld geen luchtmonsters genomen. 

Pas na de goedkeuring van de eindcontrole van een binnen- of buitensanering, mag de saneringslocatie weer door anderen betreden worden.
De eindcontrole is voor u een garantie dat de sanering zorgvuldig is uitgevoerd. 

Een eindcontrole hoeft trouwens niet te betekenen dat alle asbest is verwijderd. De eindcontrole ziet dan ook alleen toe op het gesaneerde gebied of gebouwdeel. 

De eindcontrole is belangrijk. Zonder eindcontrole is de sanering nog niet afgerond. 
Dit betekent bijvoorbeeld ook dat pas begonnen kan worden met andere werkzaamheden na de eindcontrole.

Eindcontrole asbest
Eindcontrole asbest vrijgave

Afvoer en storten asbesthoudend afval

Het behoort tot de werkzaamheden van de saneerder om het asbesthoudende afval af te voeren en uiteindelijk te laten storten. Ook hier gelden strenge voorschriften voor. Zo moet alle asbest luchtdicht en dubbel verpakt worden, voordat het buiten het saneringsgebied komt. 

De saneerder voert het afval af. Het is niet toegestaan om zelf het afval af te voeren en naar een stortplaats te brengen. Oskam beschikt over een eigen verzamelcontainer op de werf. Bij grotere projecten kan het zijn dat er een container op locatie moet komen te staan. Hiervoor zullen wij altijd een afvalstroomnummer aanvragen bij een erkend verwerker.