MVO

maatschappelijk verantwoord

Op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen neemt de Oskam Groep haar verantwoordelijkheid niet lichtzinnig! Binnen de groep van bedrijven proberen we dagelijks inhoud te geven aan MVO in de breedste zin des woord.

Binnen Oskam zien wij dit als een bewustwordingsproces waar continu aandacht aangegeven dient te worden. Dat doen we op dagelijkse basis door ons mensen te wijzen op onze verantwoordelijkheid als goed werkgever in het kader van veiligheid en gezondheid. Andere vormen van maatschappelijk ondernemen komen naar voren wanneer we proberen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij onze werkzaamheden. Denk hierbij aan de inzet en omscholing van langdurig werklozen of het faciliteren van stageplaatsen voor studenten.

Initiatieven

oskam is betrokken

Als werkgever in de Utrechtse regio toont Oskam betrokkenheid met de steun voor lokale initiatieven om op deze manier mede uiting te geven aan onze sociale, maatschappelijke en duurzame doelstellingen.

CO2

nul op de meter

Om de doelstellingen te halen op het gebied van CO2-reductie heeft de Oskam Groep aansluiting gezocht tot monitoring middels de CO2-prestatieladder. We hebben ons vanaf 2013 succesvol gecertificeerd op niveau 3 waarmee duidelijk in beeld hebben hoe en waar we binnen onze eigen organisatie het meeste rendement kunnen halen betreffende CO2-reductie.

Met de bouw van ons kantoorpand aan de Mesonweg 11 in Utrecht hebben we vanaf het eerste begin rekening gehouden met onze CO2-voetafdruk. De impact van ons energieverbruik met dit pand willen we zo klein als mogelijk houden. De eerste aanzet hiervoor is dat we compleet van het gasnetwerk zijn afgesloten. In een latere fase gaan we met de inzet van zonnecollectoren naar een situatie dat we met Nul op de Meter onze locatie draaiende kunnen houden.

Oskam Groep - CO2 voetafdruk