De afgelopen jaren wordt er meer aandacht gegeven aan het zogenaamd afschalen van asbestsaneringen. Denk hierbij aan het onder voorwaarden kunnen saneren van asbesthoudende vensterbanken en beglazingskit in Risicoklasse 1. Binnen de Oskam Groep stimuleren we onze relaties om gebruik te maken van de mogelijkheid om zelfstandig dit asbest te verwijderen.

Ondersteuning

Wanneer we door een bouwbedrijf worden gevraagd om na te denken over het saneren van aanwezig asbest in een renovatieproject, kijken waar we samen kunnen werken. Alle saneringen boven Risicoklasse 1 worden uiteraard door onze eigen deskundig asbestverwijderaars en - toezichthouders gesaneerd. De minder risicovolle saneringen kunnen in veel gevallen zelfstandig door de aannemer of een toeleverancier worden uitgevoerd. Vanuit de Oskam Groep ondersteunen we hierbij. Zo bespreken we uitvoerig de verschillende mogelijkheden en geven we richtlijnen vanuit de SMART opgesteld door stichting Ascert.

Registratie

Het saneren van bijvoorbeeld asbesthoudende beglazingskit kan in dit soort gevallen direct door de leverancier van de nieuwe kozijnen worden uitgevoerd. Wanneer het kozijn in het geheel wordt verwijderd, verzorgen wij de afvalregistratie en nemen wij het asbesthoudend afval in ontvangst. In het geval de kit wordt verwijderd door bijvoorbeeld de glasleverancier, stellen wij de benodigde apparatuur ter beschikking en verzorgen we de vrijgave achteraf. Het asbesthoudende afval wordt in alle gevallen door ons ingenomen en naar een erkende stortplaats vervoerd.

Samenwerking

Het resultaat van deze samenwerking is een soepel proces van veilig en verantwoord asbest saneren. Doordat onze deskundige medewerkers het proces begeleiden en registreren en de aannemer de sanering direct in de renovatie integreert, werken we optimaal samen in de keten!

Meer weten over alle mogelijkheden voor het zelf saneren van asbest in renovatieprojecten? Neem contact op met één van onze specialisten.

Is dit artikel interessant?