Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, afgekort als MVO, wordt er rekening gehouden met de drie p’s: Planet, People en Profit. MVO is een manier van ondernemen waarin er een balans is tussen het milieu, sociale factoren en winst.

Ontwikkeling van MVO bij Oskam

De drie factoren People, Planet en Profit zijn voor het maatschappelijk ondernemen heel belangrijk. Deze drie factoren zijn de basis van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, dit is niet altijd zo geweest. Vroeger werd er voornamelijk rekening gehouden met de People en de Profit, er werd geen rekening gehouden met de Planet. Gelukkig is hier verandering in gekomen.

People

People staat voor mensen zowel binnen als buiten de organisatie. Mensen zijn de basis van elk bedrijf. Zonder mensen kan er geen werk verricht worden, de prestaties van het bedrijf hangen af van de inzet van de medewerkers. Bij Oskam verdient daarom iedereen een kans, een voorbeeld hiervan is het aannemen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt ook nemen wij mensen aan die langdurig werkloos zijn, deze mensen worden door ons omgeschoold. Deze mensen zijn heel waardevol voor het bedrijf.

Planet

De grootste verandering die heeft plaatsgevonden in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de factor Planet. De aarde heeft veel te leiden gehad, en niet zo lang geleden zijn wij er achter gekomen dat we op deze manier niet meer verder kunnen. De afgelopen jaren wordt er steeds meer rekening gehouden met de planeet en het milieu. Er worden oplossingen bedacht om bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 te verminderen. Naast het toepassen CO2 reducerende maatregelen heeft een sloopbedrijf als Oskam de unieke positie om invloed uit te oefenen op welke materialen gerecycled worden en wat er wordt hergebruikt wanneer een pand wordt gesloopt.

Profit

Zonder Profit of winst kan een bedrijf niet bestaan. Er moet nu eenmaal winst worden gemaakt om brood op de plank te krijgen voor het personeel en het bedrijf zelf. Met winst kan er worden geïnvesteerd in een duurzame toekomst. Een voorbeeld hiervan is een oliefilter dat wij gaan toepassen op onze machines. Door dit oliefilter hoeft er minder vaak olie te worden ververst. Hierdoor hoeft er minder olie te worden geproduceerd, zodat er minder CO2 vrij komt.

Duurzame bouwmaterialen

Duurzame bouwmaterialen zijn bijvoorbeeld materialen die worden herwonnen bij de sloop, een voorbeeld hiervan is hout. Dit wordt uit het pand verzameld en bewerkt, zodat het er weer als nieuw uit ziet. Door materialen als aluminium te hergebruiken of recyclen wordt voorkomen dat de mijnbouw een nog grotere negatieve impact levert op de natuur. Het hergebruiken van materialen beperkt niet alleen de impact op het milieu, maar bespaard ook kosten.
Met de introductie van de Circulaire Bouwhub Utrecht heeft de Oskam Groep een eerste stap gemaakt naar duurzaam hergebruik van vrijkomende materialen. Als mede-initiatiefnemer van Insert kan Oskam terugvallen op de kennis en innovatie van dit platform.

CO2 prestatieladder

Door het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is Oskam meer aan duurzaamheid gaan denken met het doel om de negatieve impact op de aarde te verminderen.
Met de CO2 prestatieladder brengt Oskam de uitstoot van CO2 in kaart, zodat de uitstoot gereduceerd kan worden. Ontdek hier wat wij doen om onze CO2 uitstoot te beperken!

Is dit artikel interessant?