Oskam is aangesloten bij de VERAS en hanteert voor al haar werkzaamheden de meest actuele Algemene Voorwaarden voor de VERAS leden. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Gelderland. Klik hier om een exemplaar te kunnen inzien.