De kosten van bouwrijp maken

De kosten van het bouwrijp maken van grond verschillen aan de hand van wat er gedaan moet worden. De prijs varieert tussen de €30-50 per m2, maar dit kan ook een veelvoud hiervan zijn (denk aan enkele honderden euro’s). Onverwachte zaken kunnen afhankelijk van de aard ervan een forse stempel drukken op uw budget.

Wat houdt bouwrijp maken van grond in?

Wat het ook kost, het bouwrijp maken van grond is een belangrijke fase bij het realiseren van uw ideale woning. De kavel wordt ‘rijp’ gemaakt voor de bouw, waarbij de grond tot op bepaalde diepte volledig te bewerken moet zijn (in verband met heien). Hierbij komt onder andere veel grondverzet kijken. In deze fase vinden diverse werkzaamheden plaats, denk aan:

 • Sloopwerkzaamheden, waar dit van toepassing is
 • Grondverbetering (grond ophogen, aanleggen van een drainagesysteem, ongewenste grond weghalen);
 • Voorbelasten van grond om verzakking te voorkomen
 • Bodemsanering, als dit van toepassing is
 • Grond vereffenen (verwijderen van de wilde vegetatie, verwijderen van bomen en het vlak maken van de bodem)
 • Installatiewerkzaamheden, zoals bekabeling en elektriciteit, gas en riolering aanleggen
 • Aanleggen van watergangen als waterafvoer

Waar hangen de kosten van het bouwrijp maken vanaf?

U kunt zich voorstellen dat de werkzaamheden die we noemden, niet altijd overal hetzelfde zijn. Allereerst verschilt het landschap en het type bodem per regio. Ook kan het zo kan het zijn dat er ooit gevaarlijke stoffen zijn geloosd in uw buurt. U zit vervolgens opgescheept met de kosten van een sanering; lastig in te calculeren. Dingen om over na te denken:

 • Is uw kavel verdacht van vervuiling in het verleden? Laat een milieukundig onderzoek doen, dan heeft u zekerheid.
 • Staat er nog ergens een oud schuurtje of ander bijgebouw? Denk dan ook aan de sloopkosten hiervan.
 • Ligt er bekabeling of degelijke die nog verlegd moet worden?
 • Ligt er al elektriciteit, gas, riolering en water of moet dit nog aangelegd worden?

Onverwachte kosten bij het bouwrijp maken van de grond

Er kunnen bij het bouwrijp maken van de grond altijd onverwachte zaken opduiken, zoals een archeologische ontdekking uit de Romeinse tijd. Dan heeft u te maken met een stevige vertraging. Het is aan te raden om hier van tevoren onderzoek naar te laten doen, met bijvoorbeeld een archeologisch bodemonderzoek.
Ook kan het bijvoorbeeld zijn dat er nog munitie ondergronds ligt van de Tweede Wereldoorlog. Verwijderen van ondergrondse munitie (denk aan landmijnen) vereist specialisten, wat weer extra kosten met zich meebrengt. Zoals je ziet: de kosten van bouwrijp maken kunnen sterk uiteenlopen!

Wilt u weten wat het bouwrijp maken van uw grond kost?

Vul het contactformulier hieronder in, en we komen er binnen 1 werkdag op terug.

om

Wilt u weten wat we met uw gegevens uit dit formulier doen? Lees dan onze privacyverklaring.